Regulamin Dzień Psa

REGULAMIN UCZESTNIKA PIKNIKU 
z okazji Dnia Psa na Wierzbowym Ranczu
 
 
1. Postanowienia ogólne
 
1.1. Piknik odbywa się na terenie Wierzbowego Rancza w dniu 30 czerwca 2024 w godzinach 12:00-18:00. 
1.2. Organizatorem wydarzenia jest Wierzbowe Ranczo, WAKE HOUSE Grzegorz Kowalski ul. Radziejowicka 87, Budy Michałowskie, NIP: 7010145614 REGON: 145969355
1.3. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim uczestnikom wydarzenia, zarówno ludziom, jak i zwierzętom.
 
2. Warunki uczestnictwa
 
2.1. Wstęp na piknik jest wolny dla wszystkich chętnych, jednak psy muszą być pod stałą opieką właścicieli.
2.2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz do stosowania się do poleceń organizatorów i obsługi pikniku.
 
3. Bezpieczeństwo
 
3.1. Psy powinny być na smyczy przez cały czas trwania pikniku, z wyjątkiem wyznaczonych stref, gdzie mogą biegać luzem. 
3.2. Psy muszą mieć aktualne szczepienia, zwłaszcza przeciwko wściekliźnie. Właściciele powinni mieć przy sobie książeczki zdrowia swoich zwierząt. 
3.3. Właściciele psów odpowiadają za zachowanie swoich zwierząt i zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez swoje psy. 
3.4. Zabrania się uczestnictwa w pikniku psów agresywnych, chorych lub w rui. 
3.5. Uczestnicy pikniku są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP oraz zasad sanitarnych.
 
4. Opieka nad dziećmi
 
4.1. Dzieci muszą być pod stałą opieką dorosłych opiekunów. 
4.2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w strefach dla psów, boksach i padokach dla koni i zwierząt gospodarskich – mieszkańców Wierzbowego Rancza
 
5. Odpowiedzialność
 
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne ani za wypadki, które mogą zdarzyć się w trakcie pikniku. 
5.2. Uczestnicy biorą udział w pikniku na własną odpowiedzialność. 
5.3. Właściciele psów odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich zwierzęta.
 
6. Postanowienia końcowe
 
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
6.2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 
6.3. Uczestnictwo w pikniku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.